Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Mocht u ontevreden zijn over de door ons geleverde zorg, dan stellen wij het zeer op prijs dat u dit kenbeer maakt. Wij willen dan graag een geprek met u aangaan om het probleem te bespreken en proberen samen op te lossen.

Wij zijn ook aangesloten bij de landelijke klachtenregeling SKGE. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u met de klachtenfunctionarie van de SKGE contact opnemen. De website is www.skge.nl.