Praktijkondersteuners

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam.

Roelanda Groenwold is praktijkverpleegkundige en houdt spreekuur voor alle diabetes patienten. Zij is gestart met het opzetten van een spreekuur voor Hart en Vaatziekten. Patienten die daarvoor in aanmerking komen worden hiervoor opgeroepen. 

Marike Janssen, psycholoog is als praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) werkzaam. Voor patienten met problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid kan de huisarts adviseren een afspraak te maken om een aantal gesprekken met haar te voeren. 

Bij patienten die niet in staat zijn om op het spreekuur te komen wordt een visite afgesproken. 

Afspraken kunnen worden gemaakt via de praktijklijnen.